همایش ملی شهرسازی، معماری ومدیریت شهری اسلامی ایرانی برگزارمی شود

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می شود.