دانشگاه امیرکبیر مدال طلای مسابقه برنامه نویسی پاکستان را کسب کرد

تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات برنامه نویسی لاهور پاکستان به مدال طلا دست یافت.