آغاز جشنواره عکس خبری «دوربین.نت»

سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی «دوربین. نت» ۱۱ تا ۲۱ دی‌ ماه در فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.