آیا سلبریتی هم می‌تواند پیام خبری بدهد؟

یک استاد ارتباطات با تاکید بر لزوم داشتن سواد رسانه‌ای توسط چهره‌ها، گفت: ما ارتباطی‌ها باید تلاش کنیم که مشاهیر یاد بگیرند چگونه در فضای مجازی پیام منتشر کنند تا کمترین زیان را داشته باشد. همچنین کمک کنیم که به سواد رسانه‌ای دست پیدا کنند و بدانند که چگونه پیام بگذارند.