جشن امضای کتاب حافظ موسوی

جشن امضای چاپ دوم کتاب «آنتولوژی شعر اجتماعی ایران» با تالیف و گردآوری حافظ موسوی برگزار می‌شود.