بدترین سال سهام آمریکا در دهه اخیر /سقوط ۶ درصدی اس‌اندپی+نمودار

دوشنبه شب، وال‌استریت، سال پرسروصدای ۲۰۱۸ را به پایان برد و شاخص‌های مهم سهام بدترین عملکرد سالیانه خود از بحران اقتصادی جهان تا کنون را ثبت کردند.